Hoglandsprodukter

En blogg om den svenska företagsmarknaden och dess produkter

Hög kvalitet på matutrustning

Det har kommit att bli allt högre krav på hygien vid mattillverkning i våra storkök. Temperaturen måste hållas över 60 grader, för att det ska vara tjänslig föda vid serveringen. Ska maten kylas ned, måste den kylas snabbast möjliga tid och kräver därför nedkylningsrum. Maten får heller inte stå varm alltför länge för att inte den ska bli otjänlig. Den får heller inte serveras i smutsiga kärl, vilket ställer oerhörda krav på sjävla utrustningen i storkök. Något som GSP produktion är duktiga på.

GSP Produktion ett svenskt företag

Du har säkert sett deras produkter, utan att du har tänkt på det. Har du ätit på skolan, på sjukhuset eller på någon restaurang, har du säkert sett deras produkter, både i köket, men också deras tallriksdespenser (där tallrikarna är staplade och som kommer upp en i taget nrä man tar en tallrik, vid till exempel gående bord). De har utrustning för att hålla maten lagom varm, de har spisar, värmeskåp, spiskokerier, rostfria bänkar och storköksservice.

Tillverkar det mesta i aluminium

Det mesta de tillverkar, görs i aluminium, därför blir deras produkter väldigt lätta och rostar inte. De gör komposteringsmaskiner, räddningsstegar och flottor bland annat. Det mesta som görs i heta arbeten gör de.

13 Dec 2017