Hoglandsprodukter

En blogg om den svenska företagsmarknaden och dess produkter

Vad är elektriska cigaretter?

Har du hört talas om elektriska cigaretter, eller sett någon röka en sådan? Inte? Elektriska cigaretter ger samma rökupplevlese som andra cigaretter. Skillnaden är den att elektriska cigaretter visserligen innehåller nikotin, men inte kolmonoxid, tjära och arsenik för att bara nämna några av de 4000 skadliga ämnen som påverkar lungor och organ, och som tar död på en. Elektriska cigaretter kan innehålla nikotin, om rökaren så vill, men i stället för de 4000 skadliga gifterna, innehåller de propylenglykol och glycerin i blandning som används som i snus för att bevara fuktigheten. Det är den stora skillnaden!

Elektriska cigaretter bättre för hälsan

Elektriska cigaretter, förkortat e-cigg, är bättre för den som inte kan eller vill sluta röka. Den som röker vill ha nikotin, det får man med e-ciggen. Istället för de skadliga gifterna, bildar e-ciggen vattenånga. Det gör att den som vill röka en e-cigg, inte påverkar omgivningen på samma negativa sätt som de andra cigaretterna. De kostar heller inte lika mycket. En vanlig e-cigg kostar kring hundralappen. Påfyllningen, kallad juice, för det är en vätska kostar kring 40 kronor. E-ciggen har du så länge du önskar, tills du tröttnat på den. Den slänger du inte bort, utan laddar den med ett USB. Mer ekonomiskt, helt enkelt!

Här får du tag i dem

De flesta e-cigghandlar finns på nätet.Vanligtvis finns de inte hos tobakshandlarna. Här är en hemsida om e-ciggar. Där kan du laborera bland olika sorter och vad du kan fylla dem med. Du får information vad det innebär att röka dem. Och även här gäller 18 års gräns, liksom för andra cigaretter, eftersom du kan köpa nikotin. För den som vill sluta röka men inte kan, är e-ciggen ett bra sätt att trappa ned. Du behåller vanan av att röka men får inte i dig de skadliga ämnena. Lycka till med att sluta röka och besök hemsidan!

22 Jul 2017