Hoglandsprodukter

En blogg om den svenska företagsmarknaden och dess produkter

Svensk ingenjörskonst när den är som bäst

Vi har faktiskt en hel del av svensk ingenjörskonst hemma, utan att vi ger det någon närmare eftertanke. Vi har det till exempel här, i en reglerventil till ett helt vanligt värmeelement hemma. Värmen som värmer upp de flesta hem i Sverige, kommer från varmt vatten som fylls i våra element. Med denna reglerventil kan vi få det varmare – eller kallare. Inget konstigt med det. Det är precis så här reglerventiler gjorda av Erichs armaturer fungerar. Fast i mycket större skala, för ett mycket större omfång och större mängd vatten, vätska eller gaser i mycket större rör och med mycket större tryck än de små vi har hemma hos oss.

Erichs armatur reglerar flöde i industrin

Erichs armatur har olika slags reglerventiler för flödes-, tryck-, eller temperaturkontroll. Sådana används i kraftverk och pappersbruk, och i övrig industri som har alla slags vätskor eller gaser som behöver förflyttas från det ena stället till det andra. De har även en- eller flerstegsventiler, reducerventiler, ångomformare, turbindumpventiler, ångkylare och pumpskyddsventiler. Utan reglerventiler flödar vätskan utan kontroll, precis som våra element hemma. Med den skillnaden att dessa industriarmaturer är så mycket mer komplicerade än de enkla vi har i våra hus.

20 Oct 2017