Hoglandsprodukter

En blogg om den svenska företagsmarknaden och dess produkter

Vad är en armatur?

Ja, vad är en armatur för något? De flesta kanske skulle säga att det är en lampa, vilket är helt rätt. Wikipedia skriver att: "Armatur kan avse flera saker, bland andra: en lamparmatur, den delen av en lampa som bland annat innehåller hållare för glödlampan, elektriska anslutningsdon och annan teknisk utrustning såsom reaktor och tändare för lysrör, upphängningsanordning och annat som behövs för att ljuskällan skall fungera. Det kan vara rörliga delar och tillbehör till elmaskiner och teknisk utrustning: rörarmatur och gasarmatur. Och det kan vara ventiler, delar som doserar vatten i VVS-anläggningar, kranar, duschmunstycken, vattentoaletter med mera." Så långt Wikipedia.

Armaturer inom fabriksanläggning

De flesta armaturer hittar du inom industrianläggningar som behöver vatten, gas, eller någon annan materia som ska slussas från det ena stället till det andra. Till den massan krävs det inte bara rör, utan även ventiler som gör det möjligt att öppna och stänga rören. Ibland kan det hända saker med massan som ska forslas från det ena till det andra stället. Massan kanske drivs framåt av ett under- eller övertryck, eller mekaniskt. I sådana fall behöver man ventiler som kan parera det som händer inuti rören, som säkerhetsventiler. På auma.se hittar man flera av de säkerhetsventilerna.

Säkerhetsventiler med egen mediestyrning

Dessa säkerhetsventiler kan vara för övertrycksavsäkring. De kan vara fjäderbelastade, med eller utan bälg. De är egenmediestyrda och tillsatsbelastade säkerhetsventiler med styrskåp som styrs av elektropneumatik eller pneumatik. Behövs mest till fabriker och industrier.

20 Jul 2017